معرفی

-      محدثـه شـاد                           کارشناس مسئول آمــــار و فناوری اطلاعات (  آدرس پست الکترونیکی msh_shad@ymail.com )-تلفن مستقیم 01343825422
-   سیدمهدی میراکبری                 کارشناس آمــــار و فناوری اطلاعات- تلفن 01343813033

 مقدمه:

امروزه آمار به عنوان مهمترین ابزار برنامه ریزی برای آینده و ارزیابی عملکرد گذشته و عامل اصلی درتصمیم گیری و مدیریت بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

آمار، علم تصمیم گیری درباره یک فرایند یا یک جامعه بر اساس تحلیل اطلاعات موجوددر نمونه بدست آمده از آن جامعه است. میزان توسعه کشورها با حجم و گستردگی نظام انتقال آمار و اطلاعات ارتباط تنگاتنگ دارد. توسعه هر کشوری تا حد زیادی تابع نظام آماری موجود در کشور و میزان کارایی این نظام است. این نظام آماری است که اطلاعات و آمار لازم را در دسترس محققان قرار میدهد و زیر بنای هر گونه تحقیقات را فراهم می کند. اطلاعات آماری دقیق و درست که پایه برنامه ریزی زیر بنای تحقیقات و عامل اصلی در تصمیم گیری و مدیریت میباشد ارتباط مستقیم با منبع داده ها داشته و هر چقدر این منبع از درجه دقت و صحت بالاتری برخوردار باشد. اطلاعات آماری و شاخص های بدست آمده از آن داده ها دارای ارزش بیشتری می باشد. همچنین پرهیز از جمع آوری داده های زاید از مهمترین کارهای هر نظام مدیریتی می باشد .این امر در نظامهایی که پایه خدمت آنها را کارکنان کمکی ( مثل بهورزان و غیره ) تشکیل می دهند باید به شدت مورد توجه قرار گیرد. یکی از وظایف عمده بهورزان در خانه بهداشت جمع آوری، ثبت و خلاصه کردن اطلاعات و داده های آماری است.

در این راستا بهورزان روزانه موظف به انجام فعالیتهای متعدد( در زمینه برنامه های مختلف بهداشتی ، درمانی از جمله انجام سرشماری سالانه جمعیت ، تهیه فرم اطلاعات آبادی ، تهیه و تکمیل فرم بازدید سالیانه خانوارو.... ) می باشند که همزمان با انجام وظایف و ارایه خدمات نسبت به ثبت اطلاعات در فرمهای مراقبتی، دفاتر و فرمهای آماری اقدام می کنند .

 

   منابع جمع آوری و ثبت اطلاعات در خانه بهداشت : 

1-      پرونده الکترونیکی

2-      زیج حیاتی

 

     ابزارهای کنترل در سطح خانه های بهداشت :

1-      پایش (ابزارپایش: چک لیست، پرونده الکترونیکی خانوار، زیج حیاتی)

2-      پسخوراند

3-      شرکت در جلسه فصلی آمار

4-      آموزش

 

در پایان لازم به یادآوری است که در بازدید از خانه های بهداشت باید اهمیت و هدف از تکمیل تک تک فرم های آماری برای بهورزان توضیح داده شود تا بهورزان آگاه شوند که جمع آوری و ثبت و اعلام آمار به تنهایی کفایت نمی کند، بلکه این حس در آنها ایجاد شود که تمام این اطلاعات در شاخص های جمعیتی ، باروری، مرگ و میر تاثیر داشته و پایه واساس تصمیم گیری ها و برنامه ریزیهای کشور است.

 


 

شرح وظایف واحد آمار و فناوری اطلاعات


 

- مدیریت پورتال شبکه بهداشت و درمان آستارا(بهنگام سازی اطلاعات درج شده در صفحات وب سایت و رفع مشکلات موجودوچیدمان مناسب صفحه اول و درج تصاویر و و قرار دادن فایل های مفید بر روی وب سایت وتایید اخبار مرتبط با دستگاه به تفکیک زمان و پاسخگویی واحدهای مربوط به نظرها و سوالات از طریق پست الکترونیک)

- تشکیل کمیته وب سایت

- جمع آوری به موقع آمارها و ثبت اطلاعات در سامانه های تخصصی مربوط به گروه آمار در موعد زمانی مقرر و ثبت اطلاعات ثبت شده در سامانه ها

- تهیه بازخوردهای آماری برای مدیران و حوزه های مرتبط

- تهیه شاخص های آماری حوزه مربوطه با تحلیل های آماری و مقایسه ای

- تهیه بانک اطلاعاتی الکترونیکی واحد آمار با قابلیت بازیابی سریع و آسان به اطلاعات گذشته

- انجام پایش مراکز و خانه های بهداشت مطابق با برنامه مدون

- کنترل و تحویل زیج های حیاتی از خانه های بهداشت و ورود داده ها به نرم افزار مربوطه و همچنین ثبت داده های زیج در سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)

- بروزنگهداشت اطلاعات مربوط به مراکز در سامانه شمس

- ورود اطلاعات در سامانه فرابر

- برنامه ریزی مدون آموزشی جهت کاربران سیستم ها در مراکز و خانه های بهداشت و ستاد شبکه

- نظارت روزانه بر وضعیت ارتباطی شبکه اینترانت و اینترنت مراکز و خانه های بهداشت و ستاد شبکه

- تهیه مستندات جامع شبکه وسالنامه آماری

- کنترل و مدیریت کاربران و تعریف سطوح دسترسی هر یک از آنها در سامانه سیب

- نظارت مستمر بر استقرار و توسعه سیستم های نرم افزاری و سامانه ها

- بروز رسانی کلیه سیستم عامل ها و نرم افزارهای موجود در مراکز و خانه های بهداشت و ستاد شبکه

- نظارت بر خرید تجهیزات شبکه ای و یارانه ای

- نظارت بر شبکه lan

- نظارت مستمر بر نرم افزارهای فعال مراکز اعم از سیب ، تعرفه و ... در مراکز و خانه های بهداشت

- مدیریت و تامین امنیت سیستم ها و شبکه ارتباطی با تجهیزات و نرم افزارهای وابسته نظیر فایروال و آنتی ویروس معتبر و پایش منظم آنها

- رفع عیوب احتمالی مراکز وابسته با پیگیری از مخابرات و کانفیگ مودم در صورت نیاز

- نظارت بر کلیه امور مرتبط با فناوری اطلاعات

- پیشنهاد و نظارت بر حسن اجرای پروژه های مرتبط با it

- پاسخگویی به مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کاربران

- مرتب کردن بایگانی آمارهای سال قبل و ایجاد بایگانی جدید برای سال جاری

- تهیه برنامه بازدید و تشکیل اکیپی از کارشناسان ستادی جهت بازدید از تعدادی خانه های بهداشت جهت کنترل بر نحوه انجام سرشماری

- تحویل زیج های حیاتی خالی از استان و توزیع آن در سطح خانه های بهداشت

- تحویل وکنترل زیج های حیاتی سال گذشته و ورود داده های آن در نرم افزار زیج حیاتی و جمع بندی آن و در نهایت استخراج زیج شهرستان

- استخراج شاخصهای بهداشتی(جمعیتی-باروری-مرگ ومیر) از نرم افزار زیج حیاتی و ارسال آن به تمامی مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و برخی از واحدهای ستادی

- رسم نمودارهای شاخصها ی بهداشتی و چاپ آنها ونصب در دفتر مدیریت و واحد آمار

- برگزاری کلاس تحلیل زیج حیاتی و نحوه انجام سرشماری روستایی برای بهورزان و کاردانان و متصدیان آمار و تهیه صورتجلسه و ارائه پسخوراند به مراکز و صدور گواهی

- ورود اسامی فیزیوتراپی ها،رادیولو‍ژی ها،داروخانه ها،آزمایشگاهها،کلینیک ها،مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی ونیز عملکرد و روز کارکرد وتعداد مراجعین پزشکان عمومی و ماماها و دندانپزشکان و نیز تعداد تزریقات وپانسمانها وتعداد ارجاعات به سامانه نظام یکپارچه سازی(فرابر)

- تهیه برنامه عملیاتی

- طرح سوالات واحد آمار جهت برگزاری آزمون بهورزان در پایان سال

- نصب و بروزرسانی نرم افزار تعرفه در کلیه مراکز شهری وروستایی و ارسال ماهانه اطلاعات وارد شده در نرم افزار به معاونت بهداشتی

- برگزاری جلسات کمیته نظام ارجاع و هماهنگی سامانه سیب به صورت ماهانه وارسال پسخوراند به مراکز

- انجام هماهنگی لازم جهت راه اندازی رفع اشکال اتوماسیون اداری در مراکز و ستاد شبکه بهداشت

آخرین بروز رسانی : 1402/02/24 09:48