معرفی
 جعفر حقگو                     سرپرست واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها                           
 شهرام حقی فرد             کارشناس مبارزه با بیماریها 
 مهدی صادقی                     کاردان مبارزه با بیماریها
 
شرح وظایف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
 • 1-نظارت وکنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر در سطح منطقه
 • 2-بررسی و پیگیری اپیدمی های ایجاد شده در سطح منطقه
 • 3-نظارت و کنترل کلینیک مثلثی و اقدامات وابسته
 • 4-جمع آوری اطلاعات آماری بیماریهای غیر واگیر
 • 5-اعلام و اتخاذ راههای کاهش بیماریهای غیر واگیر در سطح شهرستان
 • 6-اجرای دستورالعملهای ارسال شده از وزارتخانه و معاونت بهداشتی
 • 7-تقسیم نیروهای کاری در سطح منطقه و ستاد و همچنین شرح وظایف
 • 8-بالا بردن شاخص سلامتی در سطح منطقه
 • 9-نظارت بر شاخصهای منطقه به استانداردهای اعلام شده
 • 10-گزارش بازدید و پایش پرسنل و جمع بندی نکات و مشکلات منطقه
 • 11-اجرای طرحهای کشوری در سطح کلان و منطقه ای
 • 12-تنظیم کشیک واحد بیماریها
 • 13-تشکیل کمیته بیماریهای واگیر و غیر واگیر
 • 14-نظارت بر ارسال به موقع نمونه های گرفته شده از آزمایشگاه
 • 15-مکاتبات اداری
 • 16-هماهنگی برون بخشی و درون بخشی در زمینه های کاری
 • 17-نظارت بر اجرای شرح وظایف  توسط پرسنل در مراکز محیطی
 • 18-نظارت بر ارسال گزارشات هفتگی یا ماهیانه
 • 19-جلب مشارکت ارگانهای دولتی و خصوصی و مردم
 • 20-شرکت در جلسات درون واحدی بصورت ماهیانه (ستاد)
 • 21-برگزاری کارگاه و سمینار آموزشی در خصوص بیماریها
 • 22-شرکت در جلسات ماهیانه شورای کارشناسی ستاد
 • 23-شرکت در کارگاههاوکلاسهای آموزشی و سمینارهای برگزارشده توسط معاونت بهداشتی

 

آخرین بروز رسانی : 1402/02/27 22:41