معرفی

نام : سید ناصر

نام خانوادگی :حسینی

عنوان پست :کارشناس مسئول بهداشت روان

 

 

  شرح وظایف کارشناس بهداشت روان و پیشگیری از اعتیاد 

1- برگزاری کمیته شهرستان بهداشت روان

2- برنامه ریزی آموزش پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی به منظور ارتقاء کیفیت علمی ارائه خدمات در برنامه بهداشت روان مطابق دستور العمل

3- آموزش کاردانان مرتبط با برنامه های بهداشت روان

4- تهیه متون – پوستر – پمفلت و نشریات مرتبط با برنامه بهداشت روان

5- نظارت بر سیستم ارجاع برنامه بهداشت روان

6- اجرای برنامه های آموزشی – کارگاهی – جلسات و همایش ها

7- برگزاری کارگاههای آموزشی جهت معلمین – والدین مدارس دانش آموزان مربیان

8- برنامه ریزی جهت بازآموزی پرسنل شبکه بهداشت و درمان و مراکز

9- مشارکت در مدارس مروج سلامت

10- ارائه مشاوره به افراد جامعه جهت پیشگیری از بروز اختلالات روانپزشکی و ارتقاء سلامت روان جامعه ( شامل : مهارتهای زندگی – فرزند پروری – مشاوره تحصیلی – مشاوره خانوادگی- مشاوره قبل از ازدواج –پیشگیری از اعتیاد ) به صورت فردی و گروهی .

11- تهیه و استخراج شاخصهای مربوط به واحد به تفکیک مراکز بهداشتی و درمان .

12-تدوین و اجراء برنامه های آموزشی جهت عموم مردم ، دانش آموزان ، خانواده بیماران تحت پوشش بهورزان – کاردانها و سایر .

13- بررسی و شناخت بیماری روانی – صرعی و عقب ماندگی ذهنی و سایر اختلالات روانپزشکی .

14- ثبت  و جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آمار  اختلال روانپزشکی و تهیه گزارش های ماهانه و سالانه .

15- نظارت برنامه های روانی و اجتماعی و اعتیاد در مراکز خانه های بهداشت و درمانی شهرستان  .

16- تهیه و جمع آوری آمار خودکشی شهرستان و ارسال به صورت اینترنتی

17- برگزاری کمیته پیشگیری از اعتیاد در سطح شهر

18 – مشارکت برون بخشی و بین بخشی با سایر سازمانها جهت ارتقاء برنامه های سلامت روان .

19- آموزش عموم جامعه در خصوص اصول و مفاهیم سلامت روان به منظور افزایش آگاهی و اطلاع نگرش افراد نسبت به مشکلات روانی .

20- آموزش و باز آموزی بهورزان و رابطین .

21- ارجاع بیماران روانپزشکی به سطوح بالاتر

22- ارائه حمایت های روانی – اجتماعی در حوادث و بلایا و مداخله در بحران

23- ارائه مشاور توان بخشی برای بیماران شدید

24- آموزش مهارتهای اجتماعی و فعالیت روزمره زندگی برای بیماران شدید

25- تسهیل و دسترسی بیماران شدید به خدمات مددکاری(بهزیستی و کمیته امداد )

26- ارائه مشاوره توان بخشی و حمایت های روان شناختی از خانواده بیماران شدید .

27- انجام مداخلات پیشگیری جهت ارتقاء آگاهی جامعه .

 
آخرین بروز رسانی : 1401/09/12 19:21