مطالب آموزشی واحد آمار و فناوری اطلاعات
 

ردیف

عنوان مطلب آموزشی

 1 راهنمای آموزشی سامانه سیب برای پزشکان
 2 راهنمای آموزشی سامانه سیب برای دندانپزشکان
 3 راهنمای آموزشی سامانه سیب برای مراقبین سلامت و بهورزان
 4  شروع کار با سامانه سیب-پذیرش
 5 نحوه ارجاع و بازخورد در سامانه سیب
 6 ثبت نام خدمت گیرنده مهمان
 7 نحوه یکی کردن اعضای خانوار
 8 روش تغییر رمز   vpn
 9گزارش سامانه سیب 26 دی 96
 10 دستورالعمل بازخورد ارجاع
 11 مصوبات کمیته نظام ارجاع
 12 پیگیریها
 13 اقدام
 14 ثبت بارداری
 15 ثبت نام کودک تازه متولد شده
 16 زیر 3 ماه
 17 سیستم ارجاع
 18 بلوک بندی
 19 پرونده الکترونیک
 20 استخراج گزارش
 20 فرآیند پذیرش بیمار نظام ارجاع الکترونیک
 21
 22 فرآیند ثبت نام خدمت گیرنده و مهاجرت
 23 تغییرات سامانه سیب 30 دی 96
 24 تغییرات سامانه سیب 21 خرداد 97
 25 19 خرداد رتبه بندی
 26 نحوه استخراج جمعیت سال 98 از سامانه سیب
 27 فرمت جدول جمعیت بر حسب سن و جنس در سال 98
 28 نحوه ثبت نام و سرشماری
 29 لیست کد خدمات
 30افراد منتظر خدمت 
 31 لیست بیماران فشار خون سامانه سیب
 32 فرمت نهایی درخواست اصلاح اشتباهات ثبت شده در سامانه سیب
 33 فایل اکسل فرزند خوانده
 34 نحوه تغییر رمز vpn
 35 
 
آخرین بروز رسانی : 1400/10/12 14:26