دکتر سیدحسین احمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرزی بندر آستارا 

دکترای علوم آزمایشگاهی

سوابق:مدیر پایگاه انتقال خون شهرستان آستارا-ریاست بیمارستانهای شهید بهشتی و شریعتی آستارا-مدیر شبکه بهداشت و درمان آستارا

آخرین بروز رسانی : 1402/02/28 08:49