رئوس برنامه های واحد تغذیه:

1-تغذیه جامعه و بهبود شیوه زندگی

پیشگیری ازبیماریهای متابولیک(چاقی، قلبی وعروقی، سرطان ،دیابت و...)

اصلاح الگوی مصرف روغن

بهبود تغذیه دراماکن عمومی

برنامه شیرمدرسه ایران

فرهنگ سازی وتهیه مطالب آموزشی

2- پیشگیری ازکمبود ریزمغذی ها

آموزش پرسنل در زمینه نقش ریز مغذی ها درسلامت

پیشگیری وکنترل اختلالات ناشی از کمبود ید واستفاده از نمک تصفیه شده

آموزش تغذیه وآهن یاری هفتگی دانش آموزان دخترراهنمایی ودبیرستان

اجرای دستور عمل آهن یاری درهمه گروههای سنی

همکاری دربرنامه مکمل یاری با آهن،مولتی ویتامین در کودکان ومادران 

3- تغذیه گروه های آسیب پذیر

اجرای برنامه حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان

مشاوره تغذیه کودکان مبتلا به اختلال رشد

 اجرای برنامه تامین یک وعده غذای گرم در روستا مهدها

همکاری دربرنامه های کودکان ، مادران وسالمندان

 4-مدیریت تغذیه دربحران و امنیت غذایی

آموزش پرسنل در زمینه تغذیه دربحران

همکاری با ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان  درزمینه مدیریت تغذیه دربحرا
آخرین بروز رسانی : 1400/12/20 18:17