جلسه هماهنگی برگزاری امتحانات پایان سال  مدارس در آستارا برگزار شد

جلسه هماهنگی برگزاری امتحانات پایان سال مدارس در آستارا برگزار شد

با عنایت به برگزاری امتحانات پایان سال دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی و سوم متوسطه بصورت حضوری در راستای اجرای شیوه نامه های بهداشتی جلسه هماهنگی برگزاری امتحانات با حضور مسئولین آموزش وپرورش شهرستان آستارا برگزار گردید.